Godziny otwarcia

JESTEŚMY DOSTĘPNI PRZEZ 24H, 7 DNI W TYGODNIU

Darmowa konsultacja

Skupowanie roszczeń odszkodowawczych

Nagminna praktyka zaniżania kwot należnych odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe doprowadziła do rozwoju działalności firm i kancelarii odszkodowawczych. Potrzeba funkcjonowania tego typu podmiotów okazała się ogromna, gdyż poszkodowani, którym przyznano zbyt niską rekompensatę, nie dysponowali stosowną wiedzą, czasem ani środkami, by walczyć o swoje prawa.

Z realnego wsparcia oferowanego przez tego typu firmy wciąż korzysta duże grono osób uprawnionych do dochodzenia roszczeń. Co więcej, zapotrzebowanie na usługi firm i kancelarii odszkodowawczych jest tak duże, że zakres ich działania stale się rozszerza, a branża ulega przekształceniom.

Poszkodowanym oferuje się profesjonalną pomoc świetnie wykwalifikowanych prawników, a szkód dochodzi się z tytułu bardzo różnorodnych typów ubezpieczeń. Dodatkowo pośrednicy nie tylko z pełnym profesjonalizmem reprezentują swoich klientów w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi, ale też proponują skup roszczeń odszkodowawczych w przypadku szkód komunikacyjnych.

Działanie tego typu jest w pełni legalne, prowadzone na podstawie art. 509 § 1 K.C., według którego: „wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania”. Brak możliwości sprzedaży i skupu roszczeń odszkodowawczych wiązałby się z ograniczaniem praw konsumenta i dysproporcją w uprawnieniach przysługujących stronom umowy, jaką stanowi polisa OC. Ubezpieczycielowi bowiem ustawa pozwala na sprzedaż firmie windykacyjnej należności z tytułu np. nieopłacanych przez ubezpieczonego składek. Powstaje zatem pytanie, dlaczego poszkodowany nie miałby dysponować takim samym prawem?

Należy jednak pamiętać, że nie każda szkoda może zostać odkupiona. Zgodnie z prawem nie wolno sprzedawać roszczeń z tytułu szkód osobowych. A zatem skup roszczeń odszkodowawczych dotyczy przede wszystkim szkód komunikacyjnych i to takich, które nie uległy przedawnieniu, a więc miały miejsce nie dawniej niż 3 lata wstecz.

W naszej firmie cała procedura skupu roszczeń odszkodowawczych jest jasna i przejrzysta dla klienta. Zajmujemy się odkupem wierzytelności z tytułu zaniżonych odszkodowań rzeczowych z OC i AC, w których szkoda została rozliczona gotówką. Jeśli więc ubezpieczyciel naliczył i wypłacił Ci (gotówką) zbyt niską kwotę odszkodowania, a Ty nie masz siły, środków i czasu na batalię w sądzie, przyjdź do nas. Odkupimy Twoje roszczenie (powstałe do 3 lat wstecz) i na własny rachunek będziemy ubiegać się o dopłatę od ubezpieczyciela, ponosząc całe ryzyko z tym związane.

Pamiętaj, że po sprzedaży roszczenia nie ponosisz już żadnej odpowiedzialności za wynik ewentualnej sprawy z ubezpieczycielem, nawet w przypadku przegranej. Nie zostaniesz więc obciążony żadnymi kosztami, o nic nie będziesz musiał się martwić. Odkupione roszczenie staje się naszą własnością i naszym problemem. Po zawarciu umowy cesji wierzytelności, to my wytaczamy proces sądowy, my stajemy się stroną sporu, my ponosimy wszelkie koszty z tym związane, my wreszcie bierzemy na siebie całą odpowiedzialność za ewentualne niepowodzenie sprawy o dopłatę. Czy to nie jest opcja dogodna dla Ciebie?

Jeśli chcesz skorzystać z naszej oferty, wystarczy, że dostarczysz nam:

  • kalkulację szkody (kosztorys);
  • decyzję wypłaty odszkodowania;
  • wyliczenie wartości pojazdu przed szkodą przez ubezpieczyciela (w przypadku szkód całkowitych);
  • w przypadku szkód Autocasco – polisę AC

Po otrzymaniu powyższych dokumentów, w czasie 3-5 dni nasz dział wycen udzieli odpowiedzi i zaproponuje kwotę odkupu. Pieniądze przelejmy na Twój rachunek w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy cesji wierzytelności. Jeżeli jednak suma, jaką zaoferujemy, nie spełni Twoich oczekiwań, nie musisz jej akceptować.

Symulacja ceny skupu jest bezpłatna. Za ponowne wyliczenie szkody i inne formalności również nie zapłacisz ani złotówki. Przypominamy również, że nawet sprzedaż uszkodzonego auta nie uniemożliwia podjęcia weryfikacji z naszej strony i nie zaprzepaszcza szansy na odkup roszczenia.

 

Masz jakieś pytania?

Napisz do nas, a postaramy się na wszystkie odpowiedzieć!

Masz jakieś pytania? Zadzwoń do nas!