Godziny otwarcia

JESTEŚMY DOSTĘPNI PRZEZ 24H, 7 DNI W TYGODNIU

Darmowa konsultacja

Odkup odszkodowań OC Grudziądz

Do zwiększenia aktywności kancelarii i firm odszkodowawczych zaczęło dochodzić w momencie, gdy ubezpieczyciele rozpoczęli nikczemną praktykę zaniżania odszkodowań przyznawanych poszkodowanym. Dużo osób nie było w stanie na własną rękę podjąć jakichkolwiek kroków służących uzyskaniu należytych praw. Uzyskanie wsparcia od profesjonalistów stało się wyjątkowo potrzebne.

Nie zmieniło się jednak postępowanie towarzystw ubezpieczeniowych, a więc nie zmalała liczba poszkodowanych, którzy szukają pomocy wyspecjalizowanych firm. Oferta kancelarii i firm odszkodowawczych jest imponująca, ponieważ cały czas dochodzi do powiększenia zakresu działań.

Odkupienie szkody OC Grudziądz

By sprostać potrzebom poszkodowanym, oferowana jest im profesjonalna rada i wsparcie prawników, którzy doskonale orientują się w kwestiach dochodzenia szkód związanych z rozmaitymi odszkodowaniami. Osoby, które nie chcą tracić czasu na prowadzenie sądowych batalii z ubezpieczycielem, mogą zdecydować się na skorzystanie z usługi skupu roszczeń odszkodowawczych związanych ze szkodami komunikacyjnymi w Grudziądzu i innych miastach.

Taka oferta jest w pełni legalna, co umożliwiają przepisy prawne (art. 509 § 1 K.C.), według których: „wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania”.

Prawo mówi także o tym, że nie można przenosić dowolnie każdej wierzytelności, ponieważ nie można stosować takiej procedury wobec roszczeń dotyczących szkód osobowych. Dlatego poszkodowani dokonują najczęściej sprzedaży roszczeń związanych ze szkodami komunikacyjnymi. Do przedawnienia dochodzi w takim przypadku po 3 latach, więc warto wiedzieć, że wtedy już nie można sprzedawać roszczeń.

Zrozumiałe i proste reguły przyświecają naszym działaniom z zakresu skupu roszczeń z tytułu zaniżonych odszkodowań z polis OC i AC. Nasz oferta dostępna jest dla mieszkańców Grudziądza i innych miast. Skupimy roszczenie, które było rozliczone w formie gotówki.

Przyjdź do nas, jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe przyznało Ci za małe odszkodowanie i rozliczone one zostało gotówką. Skupimy roszczenie, które nie jest przedawnione. Po podpisaniu umowy nie będziesz musiał myśleć o żadnych formalnościach. Nasze działania nie będą wymagać Twojego zaangażowania, a konsekwencje poniesiemy my.

Gdyby zdarzyło się, że sprawa skończy się niepowodzeniem, nie będzie to Twój problem. Podpisanie umowy robi z nas właścicieli roszczenia i to my ponosimy od tego momentu wszelką odpowiedzialność.

Po dopełnieniu formalności nasi pracownicy przygotują propozycję stawki za skup. Zajmie to od 3 do 5 dni. W przypadku akceptacji ze strony klienta, zostanie podpisana umowa cesji wierzytelności i w czasie tygodnia wykonany zostanie przelew na konto bankowe. Będziemy starać się, by oferta była najbardziej korzystna, jeżeli jednak Ci się nie spodoba, będziesz mógł zawsze odmówić.

 

Ważne! Skupujemy roszczenia odszkodowawcze również, jeżeli został sprzedany uszkodzony samochód.

Mieszkańcy Grudziądza mogą rozpocząć współpracę z nami, która będzie oparta na przyjaznych warunkach. Jedynie należy dostarczyć nam:

  • kalkulację szkody, czyli kosztorys;
  • wyliczenie wartości pojazdu przed szkodą przez ubezpieczyciela (dotyczy szkód całkowitych);
  • decyzję o wypłacie odszkodowania;
  • polisę AC (dotyczy szkód z Autocasco).

ZADZWOŃ

Masz jakieś pytania?

Napisz do nas, a postaramy się na wszystkie odpowiedzieć!

Masz jakieś pytania? Zadzwoń do nas!