Godziny otwarcia

JESTEŚMY DOSTĘPNI PRZEZ 24H, 7 DNI W TYGODNIU

Darmowa konsultacja

Odkup odszkodowań OC Inowrocław

Zwiększenie intensywności prac kancelarii i firm odszkodowawczych stało się odpowiedzią na nikczemne zachowanie towarzystw ubezpieczeniowych, które polegało na zaniżaniu przyznawanych odszkodowań. Wielu osób nie miało możliwości, by we własnym zakresie podjąć walkę z ubezpieczycielami. Uzyskanie pomocy od profesjonalistów nieuchronnie okazało się być niezbędne.

Nie uległo jednak zmianie postępowanie firm ubezpieczeniowych, tym samym nie zmalała ilość poszkodowanych szukających wsparcia wyspecjalizowanych firm. Usługi takich podmiotów są bardzo pokaźne, ponieważ nieustannie dochodzi do rozszerzenia zakresu ich działań.

Odkupienie szkody OC Inowrocław

Aby spełnić oczekiwania poszkodowanych, proponowana jest im profesjonalna pomoc i rada prawników, doskonale orientujących się w sprawie dochodzenia odszkodowań dotyczących rozmaitych typów odszkodowań. W przypadku braku chęci prowadzenia sądowych batalii z firmą ubezpieczeniową, można podjąć decyzję o skorzystaniu z oferty skupu roszczeń odszkodowawczych dotyczących szkód komunikacyjnych w Inowrocławiu i innych miastach Polski.

Świadczenie usług jest oczywiście legalne, umożliwiają to odpowiednie przepisy prawne (art. 509 § 1 K.C.), w których orzeczono, że: „wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania”.

W prawie zostało także wskazane, że nie każdy rodzaj wierzytelności może być dobrowolnie przenoszony, ponieważ takie działania nie są dozwolone w przypadku wierzytelności dotyczących szkód osobowych. Z tego powodu przenoszeniu w przeważającej części ulegają szkody komunikacyjne. Warto pamiętać o tym, że nie można sprzedawać roszczeń, do których doszło wcześniej niż 3 lata temu, ponieważ są przedawnione.

Prostota i zrozumiałość to zasady, którymi kierujemy się w czasie naszych działań dotyczących skupu roszczeń z tytułu zaniżonych odszkodowań z polis OC i AC. Oferta naszej firmy dostępna jest dla osób z Inowrocławia, ale nie tylko tego miasta. Dokonamy skupu roszczenia rozliczonego w formie gotówki.

Zadzwoń do nas, gdy ubezpieczyciel wypłacić Ci gotówką zaniżone odszkodowanie. Jeżeli roszczenie nie jest przedawnione, nasza firma je skupi. Po zawarciu umowy cesji wierzytelności skończą się Twoje zmartwienia związane z formalnościami. Nie będziesz także zaangażowany w przebieg sprawy, a konsekwencje działań będziemy ponosić my.

Jeżeli zdarzyłoby się, że nasze działania zakończą się brakiem powodzenia, nie musisz się o to martwić. Zawarcie umowy oznacza, że to my jesteśmy właścicielami wierzytelności i ponosimy od tej chwili wszystkie konsekwencje naszych działań.

Od momentu dostarczenia nam wymaganych dokumentów, uzyskasz w czasie 3-5 dni odpowiedź wraz z proponowaną stawką za skup. Podpiszemy umowę i wykonamy przelew w czasie 7 dni, jeżeli przystaniesz na propozycję. Jeżeli będzie inaczej, możesz dokonać odmowy akceptacji oferty.

 

Uwaga! Dokonujemy skup roszczeń odszkodowawczych także w sytuacji sprzedaży uszkodzonego pojazdu.

Mieszkańcy Inowrocławia mogą podjąć z nami współpracę opartą na dogodnych zasadach. Dostarczyć należy nam jedynie:

  • kalkulację szkody, czyli kosztorys;
  • wyliczenie wartości pojazdu przed szkodą przez ubezpieczyciela (dotyczy szkód całkowitych);
  • decyzję o wypłacie odszkodowania;
  • polisę AC (dotyczy szkód z Autocasco).

 

ZADZWOŃ

Masz jakieś pytania?

Napisz do nas, a postaramy się na wszystkie odpowiedzieć!

Masz jakieś pytania? Zadzwoń do nas!