Godziny otwarcia

JESTEŚMY DOSTĘPNI PRZEZ 24H, 7 DNI W TYGODNIU

Darmowa konsultacja

Skup roszczeń odszkodowawczych woj. warmińsko-mazurskie

Do jednego z powszechnych zwyczajów ubezpieczycieli należy zaniżanie kwot przysługujących odszkodowań. Doprowadziło to do powstania wielu firm i kancelarii, które walczą o odzyskanie należnych kwot. Zapotrzebowanie na usługi takiego typu podmiotów w województwie warmińsko-mazurskim jest naprawdę duże, ponieważ spora ilość poszkodowanych nie jest w stanie podejmować walki o należne pieniądze na własną rękę.

Z usług firm odszkodowawczych korzysta bardzo duża ilość ludzi uprawnionych do roszczeń. Osób potrzebujących wsparcia kancelarii i firm odszkodowawczych jest tak wiele, że pojawiają się one w coraz większej ilości miejsc, również w województwie warmińsko-mazurskim.

Odkupienie szkody OC Warmińsko-Mazurskie

Poszkodowani, którym przyznano zaniżoną kwotę odszkodowania, mogą skorzystać z profesjonalnego wsparcia kompetentnych prawników, o odszkodowania ubiega się w związku z szerokim zakresem spraw. Aktualnie pośrednicy nie reprezentują jedynie klientów w sporze z ubezpieczycielami, a proponują skup roszczeń odszkodowawczych dotyczących szkód komunikacyjnych.

Warto wiedzieć jednak, że nie wszystkie szkody (np. powstałe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego) mogą stać się przedmiotem sprzedaży. Wedle prawa niedopuszczalne jest sprzedawanie roszczeń dotyczących szkód osobowych. Sprawia to, że skup roszczeń odszkodowawczych dotyczy przeważnie szkód komunikacyjnych, które nie miały miejsca wcześniej niż 3 lata temu.

Nasza firma deklaruje, że skup roszczeń odszkodowawczych jest klarowny i nieskomplikowany dla klienta. Zajmujemy się skupem wierzytelności dotyczących zaniżonych odszkodowań z polis AC i OC, w których szkoda została rozliczona gotówką. Jeżeli więc ubezpieczyciel wycenił, a następnie dokonał wypłacenia gotówką zaniżonej rekompensaty, a nie posiadasz wystarczającej ilości czasu, by odbywać utarczki w sądzie, idealnym rozwiązaniem będzie kontakt z naszą firmą.

Dokonany skupu roszczenia, które miało miejsce najwcześniej trzy lata temu i nie jest przedawnione. Podejmiemy następnie stosowne kroki w kierunku uzyskania dopłaty od ubezpieczyciela. Zawarcie umowy zwalnia klienta z odpowiedzialności z ryzyka ubiegania się o dopłatę.

Prosimy brać pod uwagę fakt, że podpisanie umowy obarcza odpowiedzialnością za rezultat i przebieg sprawy jedynie naszą firmę. Klient nie ma żadnych zobowiązań, także w sytuacji niepowodzenia naszych działań w sądzie. Wszelkie powstałe koszty zostają regulowane więc przez nas.

Po sprzedaży roszczenia klient nie musi się o nie martwić, gdyż wierzytelność należy do nas i to my się nią zajmujemy. Po podpisaniu umowy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, nasza firma zajmie się wytoczeniem sprawy w sądzie, będzie stroną w sądzie, zajmie się kosztami i formalnościami, a także weźmie na siebie konsekwencje w przypadku niepowodzenia działań. Taka forma współpracy jest doceniana przez dużą ilość poszkodowanych osób.

Po podpisaniu umowy na terenie województwa mazowieckiego nie musisz się już niczym martwić. Po naszej stronie leży już wystąpienie do sądu, bycie stroną w sporze, uiszczenie wszystkich opłat, a także poniesienie konsekwencji działań, również w przypadku niepowodzenia sprawy. Nasze rozwiązanie docenia wielu klientów, czy chcesz z niego skorzystać?

Po upływie od trzech do pięciu dni od przyjęcia dokumentów, dział wycen naszej firmy zaproponuje stawkę za skup roszczenia. Środki znajdą się na rachunku bankowym klienta w okresie siedmiu dni od podpisania umowy. Jeżeli oferowana kwota nie będzie satysfakcjonująca, można zawsze odmówić akceptacji. Nawet jeśli nie podpiszemy umowy z klientem, nie zostanie on obciążony za wycenę skupu. Ponowne naliczenia szkody i formalności również nie wiążą się z ponoszeniem kosztów przez klienta. Warto wiedzieć, że weryfikacja i skup roszczeń są możliwe również w sytuacji, gdy dokonaliśmy sprzedaży uszkodzonego samochodu.

Jeżeli wyrażasz chęć skorzystania z naszych usług, powinieneś dostarczyć nam następujące dokumenty:

  • kosztorys (kalkulację) szkody;
  • decyzja o wypłacie odszkodowania;
  • wyliczenie przez ubezpieczyciela wartości pojazdu z okresu przed szkodą (w przypadku szkód całkowitych);
  • polisa AC (dla szkód Autocasco)

ZADZWOŃ

Masz jakieś pytania?

Napisz do nas, a postaramy się na wszystkie odpowiedzieć!

Masz jakieś pytania? Zadzwoń do nas!